Renewable Energy

Het gebruikmaken van duurzame energie is een effectieve manier om de energievoorziening milieuvriendelijker te maken. Het vermindert de wereldwijde afhankelijkheid van gas, kolen en olie, waarmee de uitstoot van broeikasgassen tegengaat. Op dit moment worden verschillende technieken toegepast om natuurlijke energiebronnen, zoals biomassa, waterkracht, wind- en zonne-energie, om te zetten in elektriciteit, warmte of koeling. PV is een bewezen techniek en - anders dan technieken die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de wind.

Marktontwikkeling en trend

Zonder energie kunnen wij niet leven. Energie is de voedingsbodem voor een sterke economie.
Het is een basisbehoefte.

Vier belangrijke trends
• sterk groeiende vraag naar energie
• klimaatverandering.
• verschuiving van de energievoorziening van centraal naar decentraal
• de duurzame energietechnologie die nu op een kantelpunt staat. Deze is volwassen geworden en concurrerend met fossiele brandstoffen.