slider

over New Sources Energy

New Sources Energy ontwikkelt, exploiteert en investeert in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt. New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerde portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.

Lees verder

mvo

Voor New Sources Energy is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een toekomstgerichte manier van zakendoen. New Sources Energy wenst integer en transparant te werken, waarbij het verantwoordelijkheid toont voor haar aandeelhouders, medewerkers, de omgeving en het milieu.

Lees verder

Persberichten

20220714 NSE voert verkennende gesprekken met Energy Concepts


Lees verder

Laatste nieuws

NSE onderzoekt samenwerking met investeringsmaatschappij Energy Concepts • Investeringsmaatschappij wil tot maximaal 30% aandelen verwerven • Mogelijke plaatsing converteerbare lening • Terugtreden niet-uitvoerend bestuurder J.J.H. Verkleij