Missie en strategie

Om drastische klimaatveranderingen verder te voorkomen, is het van groot belang dat we op een duurzame manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen en onze planeet. Vanwege de continu groeiende bevolking en de verdergaande verstedelijking neemt de vraag naar energie snel verder toe. Tegelijkertijd weten we dat de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen eindig is en er een voortdurende beweging is om minder afhankelijk te zijn van de olieproducerende landen. Het is onze missie om voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

Nieuwe activiteiten zullen bij voorkeur in het verlengde liggen van de eerder ontplooide activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt.

New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.


 

organisatie structuur

Organisatie New Sources Energy

 

Bestuur

Het bestuur van New Sources Energy N.V. bestaat uit:

 

Drs L.A. Vereecken RA (uitvoerend bestuurder)

Mevr. A.M. Dirkes voorzitter (niet-uitvoerend bestuurder)

Dhr. A.M. Mirck (niet-uitvoerend bestuurder)