Missie en strategie

Om drastische klimaatveranderingen verder te voorkomen, is het van groot belang dat we op een duurzame manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen en onze planeet. Vanwege de continu groeiende bevolking en de verdergaande verstedelijking neemt de vraag naar energie snel verder toe. Tegelijkertijd weten we dat de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen eindig is en er een voortdurende beweging is om minder afhankelijk te zijn van de olieproducerende landen. Het is onze missie om voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

Nieuwe activiteiten zullen bij voorkeur in het verlengde liggen van de eerder ontplooide activiteiten, te weten het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt.

New Sources Energy bereikt dit door te werken aan een evenwichtig, gediversifieerd portfolio, zowel in topografisch als in technisch opzicht.


 

Bestuur

Bestuur NSE

Op 2 november 2017 is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van NSE de heer R. Huis in ’t Veld benoemd tot uitvoerend (statutair) bestuurder van NSE. Vanaf 13 december 2016 waren er geen (niet-) uitvoerend bestuurders bij NSE, met de benoeming van de heer R. Huis in ’t Veld is de positie van CEO per 2 november 2017 weer ingevuld. Gelijktijdig zijn tijdens deze BAVA de heer mr. G.J. Houweling en de heer A.M. Mirck tot niet-uitvoerend bestuurders benoemd.
Op 17 juli 2018 zijn tijdens Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van New Sources Energy N.V. (NSE) zijn de heer J.J.H. Verkleij en de heer L. Witte tot niet-uitvoerend bestuurders benoemd.
Vanaf 17 juli 2018 bestaat het bestuur uit vijf personen, waarbij de heer R. Huis in ’t Veld als uitvoerend bestuurder fungeert en de heren Mr. G.J. Houwelingen, A.M. Mirck, J.J.H. Verkleij en L. Witte als nietuitvoerend bestuurder worden aangemerkt.

Ruud Huis in ‘t Veld

Geboren 16 februari 1963, loopbaan Internationaal Transport planner t/m 1992 Vanaf 1984 zelfstandig ondernemer. Huidige banen CFO Capital Corporate Payment services  t/m heden Directeur Telecom en ICT onderneming t/m heden Directeur vastgoed onderneming t/m heden Directeur groen recyclen ICT apparatuur t/m heden Directeur Driftakker Groep

Hr. Andreas Maria Mirck

Geboren - 28 oktober 1955, Loopbaan - 1989 Medevennoot Foto Factotum bv 1989-2000 Directeur Foto Factotum bv 2006-2007 Commissaris Real Time Company 2007 – 2010 In diverse Functies binnen de Vivenda Media Groep NV , Voorzitter RvC, Voorzitter RvB 2011- heden Director of the company “Development of Ecological Property (Pty) Ltd” South Africa Development of the grid living. Huidige baan - Foto Factotum bv

Mr. Gerrit Jan Houweling

Geboren -  18 december 1952, Loopbaan -  Advocaat/Partner 1979-2012, Huidige banen - Directeur Orba Registergoed B.V. beleggingen en handel in onroerende zaken. Directeur Fimar Services B.V. financieringen Directeur Vitoria Investments B.V. financieringen en participaties.

Hr. Jac Verkleij

Geboren - 20 november 1942, Loopbaan - Zelfstandig Ondernemer in de kaasgroothandel 1968 - 2009 - Directeur van een kaasverpakkings bedrijf 1990- 2009, Huidige banen - Stichting Bestuurder van Vepo-Cheese N.V.

Hr. Louis Witte

Geboren - 24 mei 1947, Loopbaan - Onderofficier Koninklijke Marine elektronische dienst 1965 -1944 - Manager composing room Nederlandsche Rotogravure Maatschappij 1974 - 1982. Hoofd automatisering Grafische bedrijven Elsevier 1982 - 1986. Hoofd medische database productie Elsevier Exerpta Meda 1982 - 1986. Senior consultant Logistiek & Automatisering 1994 - 1996. Hoofd logistiek & Automatisering Solvay Duphar Olst 1996 - 1999. Huidige banen Zelfstandig ondernemer  Forest Bergen, gespecialiseerd in beurssoftware, koersdata, training voor beurshandelaren en beleggers, verkoop computerapparatuur.

 

organisatie structuur